Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Charsznica  charsznica.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Aktualności i Informacje bieżące
Konta Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Raport o stanie gminy Charsznica
Prawo lokalne
Regulamin
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Sesje Rady Gminy
Wybory ławników
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Charsznica
Wybory Prezydenta
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe
Ogłoszenia
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wnioski
Gminny Program Rewitalizacji
Publicznie dostępny wykaz danych
Dane Osobowe
Zakup węgla
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory samorządowe 2018 strona główna 

Wybory samorządowe 2018
Informacja Wójta Gminy w Charsznicy w sprawie
podania informacji o okręgach wyborczych
 informacja o granicach.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-27 14:07:29, wprowadzający: Piotr Pacia
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CHARSZNICA w sprawie:
wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wszystkich komitetów wyborczych
 zarządzenie plakaty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-27 14:17:14, wprowadzający: Piotr Pacia
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
Data wprowadzenia informacji 2018-09-14 11:14:26, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej
 Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej
Data wprowadzenia informacji 2018-09-13 08:17:20, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Informacja o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika.
 Informacja Komisarza Wyborczego
Data wprowadzenia informacji 2018-09-14 09:41:02, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-09-14 11:21:12, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Informacja o upływie terminów związanych z
uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-09-14 11:27:44, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Zmiana składu Gminnej Komisji Wyborczej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 14.09.2018

 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 14.09.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-14 15:09:47, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Zmiana Uchwały dotyczącej podziału Gminy
Charsznica na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w kazdym okręgu.
 Uchwała Nr XLII/286/2018 z dnia 11.09.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-17 09:05:25, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Informacja Wójta Gminy w sprawie podania
informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i
numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie
GKW.
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-09-17 13:01:45 Informację zaktualizowano 2018-09-17 13:04:03, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18.09.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 11:34:30 Informację zaktualizowano 2018-09-18 11:39:42, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych
w okręgu wyborczym Nr 12.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18.09.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 11:43:18, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Dodatkowe zgłoszenia kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych
 Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie
Data wprowadzenia informacji 2018-09-24 14:45:36, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Obsadzenie mandatu radnego w wyborach do Rady
Gminy Charsznica bez głosowania w okręgu
wyborczym Nr 12
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Charsznicy.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-27 08:12:19, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Losowanie numerów list kandydatów komitetów
wyborczych.
 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Charsznicy z dnia 26.09.2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-28 07:56:13, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach
na Wójta Gminy Charsznica
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Charsznicy z dnia 28.09.2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-09-28 14:52:45, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Przyznane numery dla list kandydatów komitetów
wyborczych w wyborach do Rady Gminy Charsznica.
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-28 10:42:35, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Zarejestrowane listy kandydatów na radnych w
wyborach do Rady Gminy Charsznica
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Charsznicy z dnia 28.09.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-28 14:55:54, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Skład osobowy Obwodowych Komisji Wyborczych
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 1.10.2018 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-02 13:24:17, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Wykaz osób pełniących funkcję
Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego w
Obwodowych Komisjach Wyborczych w Gminie
Charsznica
 Wykaz
Data wprowadzenia informacji 2018-10-12 09:56:19, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2018-10-19 07:57:42, wprowadzający: Grażyna Bugaj
wersja do druku