Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Charsznica  charsznica.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Aktualności i Informacje bieżące
Konta Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Raport o stanie gminy Charsznica
Prawo lokalne
Regulamin
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Sesje Rady Gminy
Wybory ławników
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Charsznica
Wybory Prezydenta
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe
Ogłoszenia
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wnioski
Gminny Program Rewitalizacji
Publicznie dostępny wykaz danych
Dane Osobowe
Zakup węgla
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konta Gminy strona główna 

Konta Gminy
``

URZĄD GMINY

w  Charsznicy

32-250 Charsznica, ul.Kolejowa 20

Woj. Małopolskie

NIP 659-11-53-915 REGON 000532234

urzad@charsznica.pl

 

 

 

NABYWCA :Gmina  Charsznica, ul. Kolejowa 20 32-250 Charsznica NIP 659-11-53-915

ODBIORCA: Urząd Gminy  Charsznica, ul. Kolejowa 20 32-250 Charsznica

 

Konta bankowe

1. O numerze 35 84500005 0030 0305 5169 0002

należy dokonywać wpłat z tytułu:

 • podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości

 • podatku od środków transportu

 • opłaty: skarbowej (np. za odpis aktu zgonu, za odpis aktu małżeństwa, za odpis aktu urodzenia, za sporządzenie aktu małżeństwa, za pełnomocnictwo,  za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, za wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego, za poświadczenie własnoręczności podpisu, za poświadczenie zgodności duplikatu, wyciągu, wypisu lub kopii, za pozostałe zaświadczenia wydawane na wniosek ), eksploatacyjnej, targowej,

 • wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

 • czynszów najmu lokali mieszkaniowych,

 • dzierżawy lokali handlowych i usługowych,

 • dzierżawy oraz wieczystego użytkowania gruntów

 • sprzedaży składników majątkowych,

 • zajęcia pasa drogowego,

 • kosztów upomnienia,

 • oraz naliczonych odsetek od w/w wpływów.

   

2. O numerze 94 8450 0005 0030 0305 5169 0007

należy dokonywać wpłat z tytułu:

 

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych

 

3. O numerze 34 84500005 0030 0300 0013 0172

należy dokonywać wpłat z tytułu:

 

- za udostępnienie danych osobowych

- odpłatność za Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelczy

 

4. O numerze 38 84500005 0030 0300 0013 0003

należy dokonywać wpłat z tytułu:

- wadium

- zabezpieczenia należytego wykonywania umów

 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 10:45:31 Informację zaktualizowano 2020-11-26 14:26:39, wprowadzający: Administrator Administrator
wersja do druku