Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Charsznica  charsznica.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Aktualności i Informacje bieżące
Konta Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Raport o stanie gminy Charsznica
Prawo lokalne
Regulamin
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Sesje Rady Gminy
Wybory ławników
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Wybory Prezydenta
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe
Ogłoszenia
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wnioski
Gminny Program Rewitalizacji
Publicznie dostępny wykaz danych
Dane Osobowe
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konta Gminy strona główna 

Konta Gminy
``

URZĄD GMINY


w  Charsznicy


32-250 Charsznica, ul.Kolejowa 20


Woj. Małopolskie


NIP 659-11-53-915 REGON 000532234


urzad@charsznica.pl


 


 Należności z tytułu  podatków:


- od nieruchomości


-rolnego


-leśnego


-od środków transportu


 


Należności z tytułu:


-opłaty skarbowej(np. za odpis aktu zgonu, za odpis aktu urodzenia, za odpis aktu małżeństwa)


-dzierżaw


-najmu


-użytkowania wieczystego


 


Należy wpłacać na konto bankowe Gminy Charsznica


GMINA CHARSZNICA


Ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica


Bank Spółdzielczy Wolbrom


Oddział Charsznica


65 84500005 0030 0300 0013 0002


 


 Należności z tytułu :


-za udostępnianie danych osobowych


 


Należy wpłacać na konto bankowe Gminy Charsznica


GMINA CHARSZNICA


Ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica


Bank Spółdzielczy Wolbrom


Oddział Charsznica


34 84500005 0030 0300 0013 0172


  
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 10:45:31 Informację zaktualizowano 2013-10-17 13:54:02, wprowadzający: Mateusz Peroń
wersja do druku