bip.charsznica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Charsznica charsznica.pl
Przetargi strona główna 

2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2021r

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021 (Aktualizacja 1)

 Plan zamówień 2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-03-05 15:04:33, wprowadzający: Administrator Administrator
"Przebudowa oczyszczalini ścieków w
miejscowości Miechów-Charsznica"

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Roboty budowlane

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informacje z otwarcia ofert

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINASOWANIE ZAMÓWIENIA

Informacja dla Wykonawców nr 8

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (6)

Informacja dla Wykonawców Nr 7

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (5)

Informacja dla wykonawców nr 6

IINFORMACJA dla Wykonawców nr 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla Wykonawców nr 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla Wykonawców nr 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

INFORMACJA dla Wykonawców nr 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

SWZ

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Wykaz osób do punktacji, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3a Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 4a Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 7 Wzór umowy

Załącznik nr 8 Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 9 Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 10 Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

Załącznik nr 11 Program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik do PFU - Wariantowa koncepcja technologiczna

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-20 12:46:57, wprowadzający: Anna Karpierz
"Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Charsznica"

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKKORZYSTNIEJSZEJ

Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINASOWANIE ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

INFORMACJA dla Wykonawców nr 3

Załącznik nr 7 wzór umowy - po modyfikacji

OGŁOSZENIE o zmianie Ogłoszenia

INFORMACJA dla Wykonawców nr 2

Aktualny przedmiar robót dla zadania nr 2

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 Oświdczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4a Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 6 Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 7 Wzór umowy

Załącznik nr 8 Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 9 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 10 Przedmiar zadanie 1

Załącznik nr 10 Przedmiar zadanie 2

Załącznik nr 10 Przedmiar zadanie 3

Załącznik nr 11 Dokumentacja Projektowa STWiOR - Zadanie 1

Załącznik nr 11 Dokumentacja Projektowa STWiOR - Zadanie 2

Załącznik nr 11 Dokumentacja Projektowa STWiOR - Zadanie 3

Załącznik nr 11 Dokumentacja Projektowa - Zadanie 3

Załącznik nr 11 Dokumentacja projektowa - pozwolenie na budowę zadanie nr 3

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-01 13:21:07, wprowadzający: Anna Karpierz
"Remont 5 dróg dojazdowych do gruntów rolnych"

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Roboty budowlane

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ -SPROSTOWANIE

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINASOWANIE ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświdczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3a Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4a Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia postępowania

Załącznik nr 6 Wzór umowy

Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

Załącznik nr 8 Przedmiar - Zadanie nr 1

Załącznik nr 8 Przedmiar - Zadanie nr 2

Załącznik nr 8 Przedmiar - Zadanie nr 3

Załącznik nr 8 Przedmiar - Zadanie nr 4

Załącznik nr 8 Przedmiar - Zadanie nr 5

Załącznik nr 9 Dokumentacja - Zadanie nr 1

Załącznik nr 9 Dokumentacja - Zadanie nr 2

Załącznik nr 9 Dokumentacja - Zadanie nr 3

Załącznik nr 9 Dokumentacja - Zadanie nr 4

Załącznik nr 9 Dokumentacja - Zadanie nr 5

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-02 12:16:15, wprowadzający: Anna Karpierz
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi „Przewóz
dzieci do szkół i ze szkół na terenie Gminy
Charsznica w ramach komunikacji regularnej (zakup
biletów miesięcznych) w roku szkolnym 2021/22”

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ_2021

Załącznik nr 1 - Wzór umowy

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 2a - szczególowa kalkulacja

Załącznik nr 3 - oświadczenie warunki udziału postępowanie

Załącznik nr 3a - oświadczenie warunki udziału postępowanie

Załącznik nr 4 - oświadczenie podstawy wykluczenia

Załącznik nr 4a - oświadczenie podstawy wykluczenia

Załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Załącznik nr 6 - oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 7 - wykaz pojazdów

Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy przeznaczy na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-15 14:04:49, wprowadzający: Administrator Administrator
Przewóz dzieci do szkół i ze szkół na terenie
Gminy Charsznica w ramach komunikacji regularnej
(zakup biletów miesięcznych) w roku szkolnym
2021/22

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ_2021

Załącznik nr 1 - Wzór umowy

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 2a - szczególowa kalkulacja

Załącznik nr 3 - oświadczenie warunki udziału postępowanie

Załącznik nr 3a - oświadczenie warunki udziału postępowanie

Załącznik nr 4 - oświadczenie podstawy wykluczenia

Załącznik nr 4a - oświadczenie podstawy wykluczenia

Załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Załącznik nr 6 - oświadczenie o podwykonawcach

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wynikach 2021-22.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-19 14:39:53, wprowadzający: Administrator Administrator
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-08-27 11:13:09, wprowadzający: Administrator Administrator
Usługi wywozu odpadów - Ogłoszenie o
zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ UE odpady

Załącznik do SWZ Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik do SWZ Nr 2 - Jednolity europejski dokument zamówienia

Załącznik do SWZ Nr 3 - Instrukcja wypełniania

Załącznik do SWZ Nr 4 - Wzór Umowy

Załącznik do SWZ Nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik do SWZ Nr 6 - Oświadczenie Wykonawców.docx

Załącznik do SWZ Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcydoc

Załącznik nr 1a - Wykaz

Załącznik Nr 8 - INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla Wykonawców nr 1

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-15 12:34:07, wprowadzający: Administrator Administrator

Zobacz:
 2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  2021 .  Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017r .  Archiwum . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.charsznica.pl