bip.charsznica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Charsznica charsznica.pl
Ogłoszenia strona główna 

2019
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Antoniego Malatyńskiego w
Miechowie-Charsznicy
 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Antoniego Malatyńskiego w Miechowie-Charsznicy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-14 13:46:26, wprowadzający: Administrator Administrator
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w ramach projektu "Uwierz w siebie"
 Zaproszenie do złożenia oferty - pełnienie funkcji Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-15 11:55:38, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Protokół z wyboru wykonawcy
 Protokół z wyboru wykonawcy - Uwierz w Siebie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-28 15:43:09, wprowadzający: Administrator Administrator
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Charsznica za 2018 rok
 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-18 14:24:45, wprowadzający: Administrator Administrator
Projekt "Uwierz w siebie" współfinansowany przez
Unię Europrjską w ramach poddziałania 9.1.1 RPO
Województwa Małopolskiego 2014 - 2020.

Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej - Realizacja kursu prawa jazdy kat. "B" dla 5 osób.

Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej - Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla klientów GOPS.

Protokół z wyboru wykonawcy - kurs prawa jazdy kat. "B"

Protokół z wyboru wykonawcy - poradnictwo psychologiczne

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 13:16:17, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Decyzji Starosty Miechowskiego znak GG6820.2.2019
 Decyzji Starosty Miechowskiego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 14:14:51, wprowadzający: Administrator Administrator
Informacja o podstawowej kwocie dotacji i
wskaźniku zwiększającym w 2019r.
 Informacja o podstawowej kwocie dotacji i wskaźniku zwiększającym w 2019r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-31 16:32:54, wprowadzający: Administrator Administrator
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2019-11-22 14:41:55, wprowadzający: Grażyna Bugaj
OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany MPZP 2019

Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany MPZP 2019 RODO

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-28 10:24:25 Informację zaktualizowano 2019-12-02 15:59:39, wprowadzający: Administrator Administrator

Zobacz:
 2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.charsznica.pl