bip.charsznica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Charsznica charsznica.pl
Ogłoszenia strona główna 

2018
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia
zmian w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego
 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-01-15 14:37:27, wprowadzający: Administrator Administrator
Informacja o podstawowej kwocie dotacji i
wskaźniku zwiększającym
 Informacja o podstawowej kwocie dotacji i wskaźniku zwiększającym.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-08 10:23:33, wprowadzający: Piotr Pacia
 Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 11:51:46, wprowadzający: Grażyna Bugaj

Formularz oferty

 Rozeznanie ofertowe - przedmiot zamówienia "Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu"
Data wprowadzenia informacji 2018-02-16 13:45:52, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym
Data wprowadzenia informacji 2018-04-06 10:22:57, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu „Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Charsznica na lata
2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025”

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu Programu Ochrony Środowiska 2018-2025.pdf

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Charsznica 2018-2025.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-09 12:51:21 Informację zaktualizowano 2018-04-09 13:09:21, wprowadzający: Administrator Administrator
Projekt "Małopolski e-Senior" realizowany na
terenie Gminy Charsznica przez Fundację Instytut
Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa, II Oś Priorytetowa Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych.
 Informacja na temat Projektu "Małopolski e-Senior"
Data wprowadzenia informacji 2018-04-12 10:55:55, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 r
 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 r.doc
Data wprowadzenia informacji 2018-04-27 14:11:29, wprowadzający: Administratorzy Administratorzy
Informacja o zamiarze udostępnienia kanału
technologicznego
 Informacja o kanałach technologicznych sciezki rowerowe.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-05-10 15:00:42, wprowadzający: Administrator Administrator
 OBWIESZCZENIE
Data wprowadzenia informacji 2018-07-05 08:47:05, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Obwieszczenie - OSM Miechów
 Obwieszczenie - OSM Miechów.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 16:39:21, wprowadzający: Administrator Administrator
Oferta pracy - psycholog

Protokół z wyboru

 Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej
Data wprowadzenia informacji 2018-11-05 10:34:55, wprowadzający: Grażyna Bugaj

Zobacz:
 2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.charsznica.pl