bip.charsznica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Charsznica charsznica.pl
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast strona główna 

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 Informacja Komisarza Wyborczego o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-08-28 09:06:35, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Informacja Komisarza Wyborczego w sprawie sposobu przyjmowania kandydatów do terytorialnych (gminnych) komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
Data wprowadzenia informacji 2014-08-28 09:09:54, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Informacja Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej..
Data wprowadzenia informacji 2014-08-28 09:25:21, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2014-08-28 09:34:33 Informację zaktualizowano 2014-08-28 09:35:25, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Informacja o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych
Data wprowadzenia informacji 2014-08-28 11:03:37, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 20 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-22 07:55:37 Informację zaktualizowano 2014-09-22 07:56:38, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
Data wprowadzenia informacji 2014-09-26 09:25:34 Informację zaktualizowano 2014-10-02 11:27:33, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Informacja Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej.
Data wprowadzenia informacji 2014-10-02 11:31:02, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych.
Data wprowadzenia informacji 2014-10-08 08:38:26, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie ustalenia pełnienia dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej.
Data wprowadzenia informacji 2014-10-08 08:41:07, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Informacja obwody głosowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-24 14:40:34, wprowadzający: Mateusz Peroń
 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CHARSZNICY .pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-24 14:41:24, wprowadzający: Mateusz Peroń
 OBWIESZCZENIE .pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-24 14:42:15, wprowadzający: Mateusz Peroń
 UCHWAŁA Nr 6-2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-24 14:42:43, wprowadzający: Mateusz Peroń
 UCHWAŁA Nr 7-2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-24 14:43:07, wprowadzający: Mateusz Peroń
 UCHWAŁA Nr 8-2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-24 14:44:15, wprowadzający: Mateusz Peroń
 OBWIESZCZENIE O LISTACH KANDYDATÓW NA RADNYCH GMINY.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-24 14:46:54, wprowadzający: Mateusz Peroń
 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CHARSZNICY.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-27 12:06:12, wprowadzający: Mateusz Peroń
 UCHWAŁA Nr 9-2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-27 12:32:32, wprowadzający: Mateusz Peroń
 UCHWAŁA Nr 10-2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-27 12:07:05, wprowadzający: Mateusz Peroń
 UCHWAŁA Nr 11-2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-27 12:33:15, wprowadzający: Mateusz Peroń
 Protokół z wyborów Gmina .pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-20 07:42:59 Informację zaktualizowano 2014-11-20 14:58:43, wprowadzający: Mateusz Peroń
 Protokół z wyborów Wójtów .pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-20 07:43:46 Informację zaktualizowano 2014-12-02 07:42:50, wprowadzający: Mateusz Peroń
 Zestawienie wyników głosowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-20 07:44:10 Informację zaktualizowano 2014-11-21 07:36:41, wprowadzający: Mateusz Peroń
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.charsznica.pl