Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Charsznica  charsznica.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Aktualności i Informacje bieżące
Konta Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Regulamin
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Sesje Rady Gminy
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Wybory samorządowe 2018
Ogłoszenia
Przetargi
° 2017
° 2018
° 2019
° Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017r
° Archiwum
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wnioski
Gminny Program Rewitalizacji
Publicznie dostępny wykaz danych
Dane Osobowe
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > 2019 strona główna 

2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2019r
 Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2019r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-01-10 16:36:46, wprowadzający: Administrator Administrator
Przebudowa dworca kolejowego w
Miechowie-Charsznicy wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części parteru budynku na Gminny
Ośrodek Kultury

Informacja o wynikach

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja dla Wykonawców z dnia 23.01.2019r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu nr 502769-N-2019 z dnia 2019-01-11

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 a - Oświdczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 2 - Oświdczenie o niezaleganiu

Załącznik nr 3 - Oświdczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświdczenie wykonawcy o wykluczeniu

Załącznik nr 5 - Oświdczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 7 - Wzór umowy

Załącznik nr 8 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 9 - Przedmiar

Załącznik nr 10 -Dokumentacja projektowa: STWiOR

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 10 - Dokumentacja budowlana: audyt energetyczny

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany

Załącznik nr 10 - Dokumentacja Projektowa: projekt cd.

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa: Projekt - przekrój i rysunki

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa: Projekt - rzuty parteru

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa: Projekt - zestawienie okien i drzwi

Załączznik nr 11 - Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-11 12:30:20, wprowadzający: Anna Karpierz
Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na
terenie Gminy Charsznica

Informacja dla wykonawców nr 3 z dnia 22.02.2019

Informacja dla wykonawców nr 2 z dnia 18.02.2018

Rysunki - wymiana okien

Informacja dla wykonawców nr 1 z dnia 15.02.2019

Rysunki - elewacje budynków

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1a - Oświdczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 2 - Oświdczenie o niezaleganiu

Załącznik nr 3 - Oświdczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświdczenie wykonawcy o wykluczeniach

Załącznik nr 5 - Oświdczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 7 - Wzór umowy

Załącznik nr 8 -Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 9 - Przedmiar zadanie nr 1

Załącznik nr 9 - Przedmiar zadanie nr 2

Załącznik nr 9 - Przedmiar zadanie nr 3

Załącznik nr 9 - Przedmiar zadanie nr 4

Załącznik nr 9 - Przedmiar zadanie nr 5

Załącznik nr 9 - Przedmiar zadanie nr 6

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - STWiOR

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - Audyty

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - zadanie nr 1 (ul. Kolejowa 7)

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - zadanie nr 1 (ul. Kolejowa 20)

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - zadanie nr 1 (ul. Sportowa 4)

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - zadanie nr 2

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - zadanie nr 3

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - zadanie nr 4

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - zadanie nr 5

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - zadanie nr 6

Załącznik nr 11 - Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 12:38:23, wprowadzający: Anna Karpierz
wersja do druku